دل نوشته
  • نامه اول

    نامه اول سلام ای حجت خدا تصمیم گرفته‌ام اگر خدای بزرگ توفیق دهد از این به بعد وقتی بگذارم برای این که هر ...

    نامه اول سلام ای حجت خدا تصمیم گرفته‌ام اگر خدای بزرگ توفیق دهد از این به بعد وقتی بگذارم برای این که هر روز نامه بنویسم برایت... بی مقدمه میروم سر اصل مطلب ای مهربان‌ترین دوست... ابر و باد و مه و خور ...

    ادامه مطلب